Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rapport om strafferettslige særreaksjoner på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Rapporten "Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring" sendes i dag på høring. Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe ledet av divisjonsdirektør Øystein Mæland ved Ullevål universitetssykehus HF.

Rapporten "Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring" sendes i dag på høring. Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe ledet av divisjonsdirektør Øystein Mæland ved Ullevål universitetssykehus HF.

Utredningsgruppen foreslår blant annet at domstolen skal vurdere tiltak overfor utilregnelige lovbrytere som begår ikke farlig, men vedvarende samfunnsskadelig kriminalitet.

– Regjeringen vil vurdere om også denne typen atferd skal omfattes av lovverket, sier justisminister Knut Storberget.

Rapporten inneholder en rekke vurderinger og anbefalinger. Sammen med rapporten sendes noen beslektede lovforslag på høring. Lovforslagene er utarbeidet av Justis- og politidepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen foreslår blant annet å opprette en nasjonal koordineringsenhet for personer som er dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern, slik utredningsgruppen har tatt til orde for.

– Formålet er blant annet å sikre en bedre samhandling og oppfølging mellom helseforetakene og justissektoren for denne gruppen særreaksjonsdømte, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Høringsfristen er 1. april 2009.

Kontaktpersoner:
Justis- og politidepartementet: kst. avdelingsdirektør Marianne Vollan 22 24 53 12
Helse- og omsorgsdepartementet: Pressetelefon 22 24 84 14

Til toppen