Historisk arkiv

Storberget med nytt Prüm-initiativ

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

I forbindelse med at Frankrike har overtatt formannskapet i EU har justisminister Knut Storberget tatt et nytt initiativ med sikte på at Norge kan slutte seg til EUs såkalte Prüm-avtale. Avtalen vil gi norsk politi mulighet til å søke direkte i EU-landenes registre i forbindelse med etterforskning i straffesaker.

- Jeg har nylig sendt en forespørsel til min franske justisministerkollega om å få starte forhandlinger med sikte på at Norge kan bli medlem av Prüm-samarbeidet. Jeg tror vi kommer til å lykkes. Jeg har foreløpig bare fått positive tilbakemeldinger fra mine kolleger i EU-landene når jeg har tatt opp spørsmålet om norsk tilslutning til Prüm-avtalen, sier justisminister knut Storberget.

En tilslutningsavtale til Prüm innebærer at norsk politi vil kunne søke direkte i alle EU-landenes registre for utveksling av fingeravtrykk, DNA-profiler og kjøretøyopplysninger i forbindelse med etterforskning av alle typer kriminalsaker.

- Jeg forventer at en slik adgang vil føre til en langt mer effektiv politietterforskning i mange saker og at oppklaringsprosenten dermed vil øke betydelig. 

Media har i sommer vært preget av oppslag om utenlandske bander som er på tyveriraid i Norge. Blant annet har antall tyverier på Gardermoen utført av utlendinger økt kraftig i år. 

- Prüm vil kunne være til god hjelp for oss i etterforskningen av utlendinger som begår kriminelle handlinger i Norge, sier Storberget.