Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Barnehus åpnet i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir, kommer for sent eller må hentes fra flere ulike aktører. For å sikre disse barna bedre hjelpe- og behandlingstilbud oppretter Regjeringen barnehus, der avhør, undersøkelser og behandling skjer på samme sted.

  Barnehus er snart et landsdekkende tilbud.

Landets fjerde Barnehus åpnet i Trondheim i dag. Fra før av finnes det Barnehus i Hamar, Bergen og Kristiansand. Snart åpner ett i Tromsø, og det vil bli lagt til rette for å opprette Barnehus i Oslo i løpet av året.

Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir, kommer for sent eller må hentes fra flere ulike aktører. For å sikre disse barna bedre hjelpe- og behandlingstilbud oppretter Regjeringen barnehus, der avhør, undersøkelser og behandling skjer på samme sted.

– Barn fortjener samfunnets beste beskyttelse. Ved å samle fagpersonene under samme tak og la dem samarbeide på tvers av fag og etater, vil ofrene få bedre støtte og omsorg. Jeg er stolt over å kunne åpne Norges fjerde barnehus i Trondheim, sier justisminister Knut Storberget. Barnehuset vil kunne ta i mot om lag 200 barn i året.

Landsdekkende tilbud. I 2007 åpnet Barnehuset i Bergen og på Hamar. I fjor åpnet Barnehuset Kristiansand. Når Tromsø snart får sitt Barnehus, har Regjeringen sørget for et landsdekkende tilbud gjennom å etablere Barnehus i alle helseregioner. I løpet av 2009 vil det i tillegg bli lagt til rette for å opprette Barnehus i Oslo. Etableringen av Barnehus er ett av femti tiltak i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Barnehuset i Trondheim. Barnehuset skal bli et senter for å styrke kompetansen til de som arbeider med barn og bedre samarbeidet mellom etater i forbindelse med overgrepssaker. De ansatte skal også gi råd og veiledning til foreldre, andre pårørende og lokale tjenester. Daglig leder er Helle Leinslie som har bakgrunn innenfor sosionomi, barnevern og ledelse. Barnehuset i Trondheim holder til i fjerde etasje i Karl Johansgate 3, og kan kontaktes på telefon 73 89 57 00.

Fakta:

  • Barnehuset er et selvstendig, fysisk hus – ikke en eksisterende institusjon.
  • Huset er utstyrt for dommeravhør, medisinske undersøkelser og med rom for samtale/terapi.
  • Barnet skal få alle tjenestene i huset – ikke sendes fra sted til sted.
  • Fagteamet skal dekke flere fagområder og ha ekspertise innen seksuelle og fysiske overgrep.
  • Lege eller sykepleier som gjennomfører medisinske undersøkelser, skal ha spisskompetanse.
  • Barnehuset skal bygge opp kunnskap og kompetanse om overgrep mot barn på alle fagområder, slik at personalet kan gi råd og veiledning. Kompetanse skal utvikles i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).
Til toppen