Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Raskere og bedre rettshjelp til flere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Flere grupper i samfunnet vil få rimeligere og bedre juridisk bistand med regjeringens nye stortingsmelding om offentlig rettshjelp.

 

Flere grupper i samfunnet vil få rimeligere og bedre juridisk bistand med regjeringens nye stortingsmelding om offentlig rettshjelp.

Ved å utvide inntektsgrensene, vil 1, 2 millioner husstander kunne bli omfattet av den nye offentlige rettshjelpsordningen som blant annet gir:

  • Gratis førstelinjerettshjelp til alle
  • Makspris på en rekke advokattjenester (870 kroner + mva per time)
  • Tilbud om rettshjelp på flere saksområder, blant annet i forbrukersaker, gjeldssaker, klagesaker knyttet til helse, sosial og trygd, visse arbeidsrettslige saker og barnebortføring.

- Vi vil gi flere advokathjelp når de trenger det til en overkommelig pris. Vi ønsker ikke at noen skal gå glipp av lovfestede rettigheter fordi de ikke har råd til å få rett. De nye utvidelsene er et viktig bidrag i kampen mot fattigdom, sier justisminister Knut Storberget.

Gratis førstelinjerettshjelp til alle
Regjeringen vil innføre en ordning der alle, uavhengig av inntekt og formue, får inntil én time gratis førstegangskonsultasjon hos advokat eller rettshjelper. Førstelinjerettshjelpen bidrar til at rettshjelpsordningen utvides til å omfatte de enkle og dagligdagse juridiske problemene folk flest møter i hverdagen.

Flere vil omfattes av rettshjelpsordningen
Gjennom å heve inntektsgrensene og å ta høyde for de faktiske utgiftene folk har, vil flere enn i dag få rettshjelp etter den offentlige rettshjelpsordningen og gis tilgang til advokatbistand etter den offentlige salærsatsen (makspris 870 kr + mva per time). Graderte egenandeler vil bidra til å utjevne forskjellen mellom de som får rettshjelp betalt av det offentlige og de som må betale alt selv. De som tjener minst skal fortsatt ikke betale egenandel.

Bedre kvalitet på advokattjenester
Regjeringen vil bedre kontrollen med tilbydere av rettshjelp og heve kvaliteten på tjenestene som tilbys. Det vil derfor bli etablert en godkjenningsordning for advokater og rettshjelpere som tar rettshjelpssaker.

Flere sakstyper av velferdsmessig betydning
Førstelinjekonsultasjonen skal være åpen for alle typer problemer.

Regjeringen vil utvide det øvrige rettshjelpstilbudet til å omfatte flere velferdsmessig viktige områder, som enkelte saker om gjeld, trygd, og helse- og sosialrett.

Til toppen