Historisk arkiv

Storberget i globalt nettverk mot vold mot kvinner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisminister Knut Storberget er invitert av FNs generalsekretær Ban Ki-moon til å delta i et verdensomspennende nettverk av mannlige ledere. Sammen skal de sette vold mot kvinner på den internasjonale dagsorden.

Justisministeren sitter tirsdag 24. november på podiet ved lanseringen i New York sammen med blant andre Ban Ki-moon. Desmond Tutu og José Luís Rodríguez Zapatero, statsminister i Spania, deltar med introduksjonshilsen via videolink. Deltakere i nettverket vil være tidligere vinnere av Nobels fredspris og statsledere. De andre navnene vil bli gjort kjent av FN i forbindelse med selve lanseringen.

Storberget har gjort bekjempelsen av vold i nære relasjoner til en av sine hovedoppgaver som justisminister. Han har også tidligere satt temaet på den internasjonale dagsorden, blant annet som vert for de europeiske justisministrene i Tromsø i sommer.

Noen viktige norske tiltak:

  • Regjeringens handlingsplan med 50 tiltak mot vold i nære relasjoner.
  • Ny straffelov med skjerpet straff for voldtekt, drap og grov vold - Dagens straffelov ble laget for over 100 år siden, av og for menn. Det er på høy tid med fornyelse, sier justisminister Knut Storberget.
  • Overføre ansvar til utøver; omvendt voldsalarm og besøksforbud i eget hjem.
  • Økt bruk av alternativ konfliktløsning som konfliktråd og mekling.
  • Familievoldskoordinatorer i full stilling i alle politidistrikt. Egne team for etterforskning av vold og seksuelle overgrep i de største politidistriktene.
  • Landsdekkende behandlingstilbud til menn som slår. 
  • Regjeringen har så langt opprettet 6 barnehus. Tanken bak barnehusene er at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, skal sikres hjelp, omsorg og behandling samlokalisert på ett sted. Et tverrfaglig personale gjør at barn slipper å bli fraktet rundt fra den ene instansen til den andre for å fortelle sin historie om og om igjen. Ved barnehusene blir det gjennomført dommeravhør og medisinske undersøkelser.
  • En fast voldtektsgruppe. Det ble etablert et miljø bestående av fire etterforskere ved Kripos fra 2. halvår 2009. Regjeringen foreslår å doble antallet og styrke Kripos med ytterligere fire årsverk til dette arbeidet i 2010.

Les mer:
Program_for mannspanelet
FNs nettside for mannspanelet
Regjeringens tiltak mot vold i nære relasjoner

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Marit Haugen 91102129