Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere tilbudet til asylsøkere i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Det er i statsråd i dag utnevnt et utvalg som skal vurdere organiseringen av og rammer for tilbud til personer som søker asyl i Norge. Gunnar Berge skal lede utvalget.

Det er i statsråd i dag utnevnt et utvalg som skal vurdere organiseringen av og rammer for tilbud til personer som søker asyl i Norge. Gunnar Berge skal lede utvalget.

– Regjeringens overordnete mål er å føre en streng og rettferdig asyl– og flyktningpolitikk. Norge skal gi beskyttelse og opphold til asylsøkere som trenger det. Samtidig arbeider vi for å etablere varige løsninger for flyktninger i hjemlandet og forebygge at personer uten beskyttelsesbehov kommer hit som asylsøkere. Uansett skal asylsøkere som kommer til Norge ha et tilpasset og nøkternt tilbud mens søknaden er til behandling. Regjeringen har nå utnevnt et uvalg for å få en helhetlig vurdering av dagens tilbud om innkvartering og tjenester, sier justisminister Knut Storberget.
 
Utvalget skal redegjøre for internasjonale rammebetingelser, beskrive løsninger som finnes i andre land og drøfte og utdype sentrale mål og hensyn. Utvalget skal utrede ulike modeller for organisering og ansvarsplassering og legge frem helhetlige forslag til hvilke tilbud som skal gis til asylsøkere fra søknaden innleveres til bosetting eller retur. Utvalget skal også utrede de lovgivningsmessige konsekvensene av forslagene som legges frem.

Tidligere kommunalminister og stortingsrepresentant Gunnar Berge er satt til å lede utvalget, som skal sluttføre arbeidet innen 1. juni 2011.
 
Medlemmene i utvalget:
 
Gunnar Berge (leder), Stavanger.
Petter Drefvelin, ekspedisjonssjef, Oslo
Berit Berg, forskningsleder, Trondheim.
Marit Borchgrevink, psykolog, Tromsø.
Nina Gran spesialrådgiver, Oslo.
Sylo Taraku, rådgiver, Oslo.
Atle Hamar, direktør Førde.
Simin Sabri, lege, Bergen.

Les mer:  Utvalgets mandat

Til toppen