Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011:

Fortsatt effektive domstoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til domstolene med 40 millioner kroner for å sikre fortsatt rask saksavvikling. I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 36,2 millioner kroner til nye Gulating lagmannsrett.

– Vi ser nå de gode resultatene i hele straffesakskjeden. Politiet oppklarer flere saker, dermed får også domstolene en økning i saksmengden. Derfor foreslår vi å øke bevilgningene og sikre at norske domstoler fortsetter å være blant Europas mest effektive, sier justisminister Knut Storberget.

For å unngå økte saksbehandlingstider ble bevilgningen til domstolene økt med 15 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2010. Tallene fra domstolenes saksbehandlingsstatistikk for første halvår 2010 viser en fortsatt økning i sakstilfanget, samtidig som domstolene har viktige utfordringer innenfor arbeid med kompetanse og IKT. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 40 millioner kroner mer til domstolene i 2011.

Økningen gjør at domstolene kan tilpasse bemanningen til en periode med økt saksinngang, samtidig som det satses på tiltak som bidrar til ytterligere effektiv saksbehandling og nedarbeiding av restanser.

– Det har vært en positiv utvikling i saksbehandlingstidene de siste årene. Derfor er det viktig at domstolene har tilstrekkelig bemanning for å håndtere økningen i saker, slik at den positive utviklingen kan fortsette, sier Storberget.

Nye Gulating lagmannsrett. Regjeringen foreslår å bevilge 36,2 millioner kroner til husleie, drift og engangsinvesteringer ved nye Gulating lagmannsrett. Byggingen startet sommeren 2010 og det planlegges innflytting 1. mai 2011.

– De nye domstolslokalene vil bidra til en god utnyttelse av ressursene i lagmannsretten. Trygghet og god saksavvikling har vært to av hovedårsakene bak satsingen, sier justisminister Knut Storberget.

Til toppen