Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011:

Hustad fengsel utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å utvide Hustad fengsel med åtte plasser. Det skal bidra til å hjelpe de innsatte i kampen mot rusavhengighet.

I forbindelse med etablering av ny rusmestringsenhet ved Hustad fengsel, foreslår Regjeringen å øke kapasiteten med åtte plasser med høyere sikkerhet. Plassene forventes å være i drift i løpet av 2011.

– I budsjettforslaget tar Regjeringen grep for å styrke kapasiteten i kriminalomsorgen, sier justisminister Knut Storberget. – Samtidig er det viktig å huske på innholdet i soningen. Veldig mange innsatte i norske fengsler sliter med rusproblemer. Rusmestringsenheten ved Hustad fengsel skal hjelpe de innsatte med å vinne kampen mot rusavhengighet. Det er tvingende nødvendig for et bedre liv etter soning, sier Storberget.

Hva er en rusmestringsenhet?

Til forskjell fra en vanlig fengselsavdeling får man i en rusmestringsenhet i fengselet inn fagpersonell fra spesialisthelsetjenesten for å jobbe i fengselet. Disse danner et team sammen med ansatte i kriminalomsorgen, og møter de innsatte daglig for å drive behandling og oppfølging. Behandlingen består blant annet av samtaler enkeltvis og i grupper, miljøarbeid og eventuelt medisinering.

Til toppen