Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011:

Kongsvinger: Rekordopptaket på Politihøgskolen videreføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å videreføre det rekordhøye studentopptaket til Politihøgskolen på 720 studenter i 2011. Det betyr at politiutdanningen videreføres på Kongsvinger.

– Et nytt kull på inntil 150 studenter vil komme til Kongsvinger og Sæter gård også neste år, sier justisminister Knut Storberget.

Politiutdanningen videreføres også ved Politihøgskolen i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Politihøgskolen med 65 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2010.

Utdanner flere politifolk. En av de største utfordringene denne regjeringen arvet, var mangel på folk i politi- og lensmannsetaten. Nå er situasjonen i ferd med å bli rettet opp. I 2007 og 2008 var opptaket til Politihøgskolen på 432 studenter. I 2009 økte regjeringen opptaket ytterligere, til 552 studenter og i 2010 blir det økt til 720. I perioden 2005-2009 ble det utdannet 648 flere politistudenter enn under regjeringen Bondevik II. Opptaket ble økt ytterligere i 2010 til rekordhøye 720 studenter, og nå foreslår Regjeringen å videreføre opptaket på 720 studenter også i 2011. Dette gjøres for å følge opp behovene som ble avdekket i Politidirektoratets bemanningsrapport ”Politiet mot 2020”.

Jobb til nyutdannede. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 45,7 millioner kroner til 108 nye årsverk, noe som vil legge til rette for at politihøgskolestudentene som blir ferdig utdannet sommeren 2011, skal kunne få jobb i etaten i løpet av 2011. Samtidig foreslår regjeringen å øke bevilgningene til politiet med 80,05 millioner kroner til helårsvirkningen av stillinger som ble opprettet til nyutdannede politihøgskolestudenter i 2010.

Til toppen