Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011:

Ny vergemålslov styrker rettssikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til et prosjekt som skal forberede ikrafttredelse av den nye vergemålsloven.

Den nye vergemålsloven skal gi sårbare grupper økt rettssikkerhet. Loven ble vedtatt av Stortinget 11. mars 2010.

Etter den nye loven skal ansvaret for vergemål overføres fra kommunene til fylkesmennene og fylkesmennene skal bli lokal vergemålsmyndighet. Det skal også opprettes en sentral vergemålsmyndighet.

– Derfor foreslår Regjeringen nå å dekke utgiftene til et prosjekt som skal starte arbeidet med å forberede den omorganiseringen som er nødvendig for at den nye loven skal kunne trå i kraft. Formålet med slik omorganisering er å sikre god kompetanse og god rettssikkerhet for de vergetrengende over hele landet, sier justisminister Knut Storberget.

Arbeidet som påbegynnes i 2011 vil blant annet være å lage planer for kompetansebygging og overføring av oppgaver i samarbeid med fylkesmennene. Videre vil prosjektet utrede IKT-behov, lage kravspesifikasjon for offentlig innkjøp av datautstyr og hensiktsmessig saksbehandlingssystem. Bevilgningen er tenkt å dekke utgiftene til prosjektet, herunder lønn til de ansatte i prosjektet og kjøp av nødvendig konsulentbistand.

Til toppen