Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nye regler for kontroll med reisende mellom Svalbard og fastlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra 1. februar 2011 skal det foretas inn- og utreisekontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet.

Hittil har utlendingsforskriften kun åpnet for innreisekontroll av utlendinger som kommer fra Svalbard. Etter Schengenregelverket skal det foretas kontroll av alle som passerer en Schengen yttergrense. Siden Svalbard ikke er en del av Schengenområdet, må det foretas kontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet. Endringene innebærer at det fra 1. februar 2011 skal foretas både inn- og utreisekontroll, og at denne kontrollen skal omfatte både nordmenn og utlendinger (dvs. både personer som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen og tredjelandsborgere).

Pass eller nasjonalt ID-kort vil tilfredsstille Schengenregelverkets krav til identitetskontroll. Da nasjonalt ID-kort per i dag ikke er tilgjengelig i Norge, og det ikke er ønskelig å innføre passplikt for norske borgere ved reiser innen riket, er det vedtatt en overgangsordning som innebærer at nordmenn kan legitimere seg med førerkort utstedt etter 1998, bankkort eller Forsvarsdepartementets Identitetskort. Overgangsordningen vil gjelde frem til nasjonalt ID-kort innføres i Norge. Dokumentene må være utstedt i Norge og minst inneholde navn, bilde og fødselsdato. Personer under 18 år vil i mange tilfeller ikke kunne få utstedt disse dokumentene. Norske barn vil derfor kunne identifiseres av en voksen som følger barnet til flyet eller som reiser sammen med barnet. Etter at nasjonalt ID-kort er innført, vil imidlertid også nordmenn (herunder barn) måtte legitimere seg med pass eller nasjonalt ID-kort.