Historisk arkiv

Pressemøte om datalagringsdirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Priv. til red.

Justisminister Knut Storberget og utanriksminister Jonas Gahr Støre presenterer lovframlegg knytta til gjennomføringa av datalagringsdirektivet i norsk rett.

Justisminister Knut Storberget og utanriksminister Jonas Gahr Støre presenterer lovframlegg knytta til gjennomføringa av datalagringsdirektivet i norsk rett. Til stades er også politidirektør Ingelin Killengreen og Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård.

Tid: Fredag 10. desember kl 1500
Sted: Kripos, Brynsalléen 6

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen, 975 53 747.