Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011:

Rask saksbehandling er mest humant

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen satser på effektiv saksbehandling i utlendingsforvaltningen, og foreslår derfor å bevilge 192,6 millioner kroner i 2011 til utvikling og innføring av nye elektroniske løsninger – det såkalte EFFEKT-programmet.

– Effektiv saksbehandling og at vedtak effektueres med rask retur er mest humant for de som skal fortsette sitt liv i hjemlandet. Regjeringen ønsker blant annet å få ned saksbehandlingstiden for barnefamilier som søker asyl fra 240 til 60 dager, sier justisminister Knut Storberget.

Denne satsningen er sentral for å kunne effektivisere ressursbruken og samtidig gi en bedre service til brukerne på utlendingsfeltet. Samtidig legger Regjeringen opp til å redusere antall ubehandlede saker både i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda.

Fra 2007 til 2010 er det blitt bevilget 169 millioner kroner til EFFEKT-programmet. Den gjenstående kostnadsrammen fra og med mai 2010 er eksternt kvalitetssikret til 335 millioner kroner. Målet er å redusere ressursbruken per sak, få raskere avgjørelser, bedre informasjon og service overfor søkerne. Samtidig skal samordningen og kommunikasjonen mellom virksomhetene bedres. Dette skjer ved å etablere elektronisk saksflyt mellom Utlendingsdirektoratet, politiet, utenriksstasjonene, Utlendingsnemnda, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

Tiltakene i EFFEKT-programmet skal i all hovedsak være ferdigstilt i løpet av 2012. Etter hvert som løsningene tas i bruk vil det bli mulig å levere stadig flere typer søknader på internett.

Til toppen