Historisk arkiv

Justisministerens redegjørelse for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Statsråd Knut Storberget redegjorde i dag for Stortinget om forvaltningens undersøkelser knyttet til påstandene i media som er fremsatt om ulovlig overvåkning av norske borgere.

Les justisministerens redegjørelse her (pdf).

Grunnlagsmateriale: