Historisk arkiv

Priv. til red.

Regjeringa tar grep mot skimming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Regjeringa har på særs kort tid laga eit framlegg til endring i straffelova for å stanse såkalla ”skimming”. Justisminister Knut Storberget er i dag tilgjengeleg for pressa for å gjere greie for framlegget.

Regjeringa har på særs kort tid laga eit framlegg til endring i straffelova for å stanse såkalla ”skimming”. Justisminister Knut Storberget er i dag tilgjengeleg for pressa for å gjere greie for framlegget.

Tid: Fredag 5 . november kl. 12.15

Stad: Politiposten på Oslo Sentralbanestasjon

Pressekontakt: Trond Øvstedal, 975 29556