Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrket innsats i kampen mot organisert kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Styrket internasjonalt samarbeid og økt samhandling for å ta de mobile og grenseoverskridende kriminelle bandene i kampen mot organisert kriminalitet. Styrking av lovverket, sterkere vitnebeskyttelse og bedre dataverktøy er blant tiltakene i regjeringens kamp mot organisert kriminalitet.

  Pressefrokost med justisministeren
Justisminister Knut Storberget presenterer stortingsmeldingen om organisert kriminalitet.

Styrket internasjonalt samarbeid og økt samhandling for å ta de mobile og grenseoverskridende kriminelle bandene i kampen mot organisert kriminalitet. Styrking av lovverket, sterkere vitnebeskyttelse og bedre dataverktøy er blant tiltakene i regjeringens kamp mot organisert kriminalitet.

Regjeringen varsler styrket samhandling gjennom stortingsmeldingen ”Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats”. Regjeringen har tilført politiet betydelige ressurser de senere årene. Både Kripos og politidistriktene har fått flere stillinger. Her presenterer regjeringen 33 prioriterte områder for hvordan den organiserte kriminaliteten skal bekjempes.

Regjeringen vil at politidistriktene skal bli mer aktive, koordinere flere felles aksjoner og dele informasjonen seg i mellom. For å få til det styrker regjeringen det allerede eksisterende Samordningsorganet.

-Organet skal ta initiativ til en felles regional eller nasjonal politiinnsats. Politidistriktsgrenser eller det enkelte politidistrikts egne rammer og ressurser skal ikke sette begrensninger her, sier justisminister Knut Storberget.  

Jevnlig kontakt mellom politimestrene på den ene siden, og toll-, skatt- og avgiftsmyndighetene på den andre siden, om prioriteringer og overordnede rutiner for samhandling, skal styrke det tverretatlige samarbeidet. I tillegg skal næringslivet trekkes inn i et mer forpliktende samarbeid.  

Regjeringen skal vurdere endringer i straffebestemmelsen som retter seg mot organisert kriminalitet slik at bestemmelsen får et bredere virkefelt enn i dag. Behovet for nødvendige lovendringer når det gjelder å sikre elektroniske spor gjennom datalagring har regjeringen nylig foreslått.

Regjeringen vil foreslå endringer som gir informanter og kilder et bedre vern enn i dag, samtidig som hensynet til et effektivt forsvar blir tilstrekkelig ivaretatt. 

Opprettelse og videreutvikling av en internasjonal rettsorden og internasjonal multilateral styring er et hovedmål i regjeringens politikk for styrket innsats mot organisert kriminalitet. En effektiv global respons er en forutsetning for å bekjempe organisert kriminalitet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Til toppen