Historisk arkiv

Bedre beskyttelse av personvernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag om endringer i personopplysningsloven for å styrke personvernet.

Lovforslaget innebærer blant annet bedre beskyttelse av barns personopplysninger og modernisering av reglene om kamerovervåkning.

– Siden personopplysningsloven trådte i kraft i 2001 har vi opplevd en rivende teknologisk utvikling, sier justisminister Grete Faremo.
– Det er viktig at vi har et lovverk som tar høyde for de utfordringer dette skaper for den enkeltes personvern. I en digital hverdag med utstrakt bruk av Internett og sosiale medier har det blitt krevende å ha kontroll over sine personopplysninger, sier Faremo.

Forslaget om bedre beskyttelse av barns personopplysninger innebærer at Datatilsynet kan gripe inn ved grove krenkelser av barns personvern.

– Misbruk av mindreåriges personopplysninger er et problem vi tar svært alvorlig. Bilder og opplysninger om barn spres lett på nettet. Det er heller ikke alltid vi voksne setter barnas behov og interesser først, sier Faremo.

Når det gjelder reglene om kameraovervåkning, inneholder lovforslaget både en modernisering og revisjon av reglene.

– Tiden har til dels løpt fra de reglene vi har i dag. Ren monitorering og analoge løsninger med videokassetter er på vei ut, dagens digitale kameraer leveres som regel med mulighet for både bilde- og lydopptak. Vi må ha regler som tydelig angir når overvåking kan skje og hvordan materialet fra overvåkingen skal håndteres, sier justisministeren.