Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bedre samfunnssikkerhet og beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har foreslått landsdekkende utbygging av nytt digitalt radiosamband til nødetatene og vil nå styrke bevilgningen med 78,3 millioner kroner. Nytt avlyttingssikkert nødnett i hele landet er viktig for brann, helse og politi og vil øke samfunnssikkerheten i Norge. I tillegg foreslår regjeringen 9 millioner for å sikre fremdrift i arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre.

Det nye nødnettet gir bedre kommunikasjon på tvers mellom politi, brannvesen og helsepersonell og dermed raskere hjelp til publikum ved ulykker og kriser. Nødnettet er avlyttingssikkert og gir brukerne høy dekningsgrad. Ved å skifte ut gammelt utstyr, styrkes samfunnets evne til å bekjempe organisert kriminalitet og til å håndtere store ulykker, naturkatastrofer og mulige terrortrusler.

Stortinget vedtok i desember 2006 å inngå kontrakt om utbygging av Nødnett i et første område omfattende politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.  Som følge av forslag om landsdekkende utbygging foreslår regjeringen å styrke bevilgningen for 2011 på til sammen 78,3 millioner kroner. Samlet bevilgning som tar høyde for eventuell beslutning om landsdekkende utbygging blir da 485 millioner kroner i 2011. I tillegg til brannvesenet, politiet og helsetjenesten, legger regjeringen opp til at redningshelikoptrene og Hovedredningssentralen inkluderes ved den videre utbyggingen.  Senere vil også andre organisasjoner med beredskapsansvar få anledning til å bruke Nødnett.

Anskaffelse av nye redningshelikoptre. Regjeringen er opptatt av å få på plass en raskere og mer effektiv redningshelikoptertjeneste, som kan komme flest mulig mennesker til unnsetning i en vanskelig situasjon. For å sikre tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med anskaffelsen av nye redningshelikoptre, foreslår regjeringen å styrke anskaffelsesprosjektet i Stavanger med 9 millioner kroner.

 

 

Til toppen