Historisk arkiv

Europarådets torturkomite er ferdig med sin rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Europarådets torturkomite uttrykker tilfredshet med fasiliteter og tilbud i flere av institusjonene komiteen besøkte tidligere i år. Det er ikke kommet inn påstander om umenneskelig eller nedverdigende behandling fra anholdte, varetektsfengslede eller innsatte verken overfor politi eller fengselsansatte.

Europarådets torturkomite uttrykker tilfredshet med fasiliteter og tilbud i flere av institusjonene komiteen besøkte tidligere i år. Det er ikke kommet inn påstander om umenneskelig eller nedverdigende behandling fra anholdte, varetektsfengslede eller innsatte verken overfor politi eller fengselsansatte.

Europarådets torturkomité (CPT) har til oppgave å forebygge brudd på Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. CPT besøker steder der personer blir holdt mot sin vilje, som for eksempel fengsler, politiarrester, militærarrester, lukkede avdelinger på psykiatriske sykehus mv, for å vurdere hvordan personer blir behandlet.

Under sitt periodiske besøk i Norge i mai 2011 kontrollerte komitéen politiarrester i Oslo, Bergen og Telemark politidistrikt, utlendingsinternatet på Trandum, samt flere fengsler. 

Komitéen har nå offentliggjort sin rapport fra besøket i Norge. Komiteen går langt i å uttrykke tilfredshet med fasiliteter og tilbud i flere av institusjonene den besøkte.
Komitéen hadde samtaler med pågrepne, varetektsfengslede og innsatte, og mottok ingen påstander om dårlig behandling eller unødvendig maktbruk. CPT bemerker at det i hovedsak rådet en avslappet atmosfære i fengslene, og at de ansatte fremsto som godt opplærte og meget profesjonelle.

I rapporten fremsetter komiteen flere anbefalinger. Dette gjelder blant annet bedre mulighet for umiddelbar kontakt med advokat for de som pågripes, samt forbedring av tilbud til innsatte ved enkelte fengsler. CPT påpeker at flere fengselsceller som følge av eldre bygningsmasse ikke har eget toalett, og at man på sikt bør installere dette. Komiteen har også merknader knyttet til det medisinske tilbudet ved både politiarrester og i fengslene.
Samtlige merknader og anbefalinger kan hentes fra den endelige rapporten.

Rapporten vil nå bli nærmere vurdert av Justisdepartementet.