Historisk arkiv

Klagesaksutvalgets utredning på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet vil vurdere hvordan klagesaksbehandlingen i utlendingssaker best bør organiseres, og sender derfor Klagesaksutvalgets utredning på høring.

Justis- og politidepartementet vil vurdere hvordan klagesaksbehandlingen i utlendingssaker best bør organiseres, og sender derfor Klagesaksutvalgets utredning på høring.

Utvalget, som ble ledet av Øystein Mæland, overrakte 29. november 2010 utredningen “Ny klageordning for utlendingssaker” til justisminister Knut Storberget. Utvalget foreslår blant annet mer bruk av nemnd og muntlig forklaring i asylsaker. Departementet har i dag sendt Klagesaksutvalgets utredning på høring.

- For Regjeringen er det viktig at den enkelte utlending får en korrekt, rettferdig og effektiv behandling av sin sak. Samtidig må klagebehandlingen ha tillit både blant klagerne og i samfunnet for øvrig. Med bakgrunn i Klagesaksutvalgets utredning og høringsinstansenes innspill, vil vi vurdere hvordan klagesaksbehandlingen best bør organiseres. Vi ser derfor fram til å motta høringsinstansenes uttalelser, sier justisminister Knut Storberget.