Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nasjonalt ID-kort styrker personvernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen vil starte arbeidet med å forberede produksjon av nasjonalt ID-kort i 2011 og foreslår en økning på 10 millioner kroner for å kvalitetssikre teknisk løsning.

Regjeringen vil starte arbeidet med å forberede produksjon av nasjonalt ID-kort i 2011 og foreslår en økning på 10 millioner kroner for å kvalitetssikre prosjektet.

– Et sikkert ID-kort vil styrke personvernet til den enkelte og vil være et viktig virkemiddel i kampen mot identitetstyveri, sier justisminister Knut Storberget.

Nasjonalt ID-kort skal dokumentere rett identitet med høy sikkerhet, og skal kunne brukes som alternativ til pass i Schengen-området. Det skal også gi mulighet for elektronisk identitet og signatur. Saksbehandlingssystemet for produksjon av pass og nasjonalt ID-kort skal skiftes ut.

ID-kortet skal være et offentlig godkjent og utstedt identifikasjonsdokument. Ordningen vil være valgfri. Alle norske statsborgere og utledninger med fast tilknytning til Norge skal kunne få kortet, men kun norske statsborgere vil få Schengenfunksjonalitet i kortet. Kortets alminnelige gyldighetstid blir fem år. For barn er det nedsatt gyldighetstid. Kortet vil være gebyrfinansiert.

Til toppen