Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Ny politimester i Nordre Buskerud politidistrikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Sissel Hammer (51) er i statsråd i dag utnevnt til ny politimester i Nordre Buskerud politidistrikt. Utnevnelsen er for en åremålsperiode på seks år.

Sissel Hammer (51) er i statsråd i dag utnevnt til ny politimester i Nordre Buskerud politidistrikt. Utnevnelsen er for en åremålsperiode på seks år. Hammer kommer fra stillingen som seksjonssjef/politiinspektør ved Oslo politikammer.

Hammer er cand. jur. fra 1986. Hun har deltatt på lederutdanningskursene LOU I og LOU II på Politihøgskolen og på topplederkandidatprogrammet samme sted (2006 – 2007).  Hun har en solid faglig bakgrunn innen politiet, og solid ledererfaring fra politiet.

Hammer var tilsatt som konsulent og førstekonsulent i Justis- og politidepartementet fra 1987 til 1992 og var politifullmektig ved Oslo politikammer fra 1992 til 1994. Fra 1994 til 1995 var hun førstekonsulent i Justis- og politidepartementet, og fra 1995 til 1998 var hun politiadjutant/ politiinspektør i Oslo politidistrikt. Fra 1998 til 2003 var hun påtaleleder i Oslo politidistrikt, og i perioden 2003 til 2005 var hun ansatt som politiinspektør i Politidirektoratet. Fra 2005 til i dag har hun vært seksjonssjef/politiinspektør ved forskjellige seksjoner i Oslo politidistrikt.