Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny representantordning for enslige mindreårige asylsøkere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår en ny representantordning for enslige mindreårige asylsøkere. Det nye regelverket skal erstatte dagens vergeordning for denne gruppen. Forslaget vil synliggjøre at det er klare forskjeller mellom et oppdrag som verge og et oppdrag som representant for en enslig mindreårig asylsøker.

Regjeringen foreslår en ny representantordning for enslige mindreårige asylsøkere. Det nye regelverket skal erstatte dagens vergeordning for denne gruppen. Forslaget vil synliggjøre at det er klare forskjeller mellom et oppdrag som verge og et oppdrag som representant for en enslig mindreårig asylsøker.

– Enslige mindreårige asylsøkere skal ha et like sterkt rettsvern som norske barn. Det er imidlertid viktig med et regelverk som ivaretar de særskilte behovene til denne gruppen særlig sårbare barn, sier justisminister Grete Faremo.

Den nye representantordningen understreker at alle enslige mindreårige asylsøkere har krav på respekt og vern om sine rettigheter. Regjeringens forslag vil, sammen med den nye vergemålsloven som ble vedtatt våren 2010, sørge for økt rettsikkerhet til sårbare grupper, sikre kompetanseheving og bidra til en mer enhetlig vergeordning. De særskilte reglene om representant for enslige mindreårige asylsøkere vil gi klarere retningslinjer for hva som skal være representantens oppdrag og sikre at alle representantene får nødvendig og kvalitativt lik opplæring.

– Enslige mindreårige asylsøkere er sårbare med hensyn til å bli utsatt for overgrep og rekruttering til kriminelle miljøer. Vi foreslår derfor at det skal stilles krav om at alle som skal oppnevnes som representant fremlegger en vandelsattest, sier justisminister Grete Faremo.

Reglene sikrer at barna blir hørt, og at barnets mening blir vektlagt. Retten til representant skal også omfatte enslige mindreårige som søker om en begrenset oppholdstillatelse fordi de antas å være utsatt for menneskehandel (refleksjonsperiode).

Til toppen