Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt innsats for tvangsreturer og soningsoverføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet vil intensivere innsatsen i returarbeidet i 2011 og øker måltallet for tvangsreturer av utlendinger fra 4 600 til 4 700. Samtidig skal det gjennomføres flere soningsoverføringer for å dempe presset på kriminalomsorgen.

– Regjeringen ønsker at personer med endelig avslag på sin asylsøknad skal returnere raskt, helst frivillig, men om nødvendig med tvang. Rask retur er mest humant og til det beste for dem som skal fortsette sitt liv i hjemlandet, sier statssekretær Pål K. Lønseth.
For å kunne gjennomføre denne styrkingen av returarbeidet i 2011, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til politiet med til sammen åtte millioner kroner.

Intensiveringen av returarbeidet skal skje gjennom flere grensenære og territoriale kontroller, og økt innsats i blant andre Østfold, Romerike og Oslo politidistrikt. Den økte innsatsen i Oslo vil også rette seg mot det åpne rusmiljøet, særlig på nedre Grünerløkka. I tillegg skal Politiets utlendingsenhet gjennomføre et restanseprosjekt for å forberede ytterligere returer. Dette arbeidet skjer ved bruk av overtid og midlertidig tilsetting av nyutdannede studenter fra Politihøgskolen. Politibudsjettet foreslås i den forbindelse økt med 7,25 millioner kroner.

Regjeringen vil også øke innsatsen for å få gjennomført flere soningsoverføringer i 2011. Det foreslås å øke politiets budsjett med kroner 750 000 slik at Norge kan finansiere 10-15 uttransporteringer til soning i hjemlandet.

– Dette vil bidra til å dempe presset på soningskapasiteten i kriminalomsorgen, sier Lønseth.

Til toppen