Historisk arkiv

Øystein Mæland ny politidirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Øystein Mæland (51) er i statsråd i dag beskikket som ny politidirektør for en åremålsperiode på seks år.

Øystein Mæland ny politidirektør


Øystein Mæland (51) er i statsråd i dag beskikket som ny politidirektør for en åremålsperiode på seks år.

– Med Øystein Mæland har vi fått en sterk og klar leder med bred erfaring og svært god kunnskap om politi- og lensmannsetaten. Regjeringen skal i løpet av denne perioden gjennomføre et arbeid for å få mer politikraft ut av de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Mæland vil som politidirektør spille en nøkkelrolle i å omsette dette arbeidet i praksis, sier justisminister Knut Storberget.

Hør Storberget presentere Mæland som ny politidirektør:

 

Mæland kommer fra stillingen som klinikkleder ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Han har tidligere vært statssekretær i Justis- og politidepartementet gjennom mange år. Han er utdannet cand. med. fra 1986 og ble godkjent som spesialist i psykiatri i 2000. I tillegg har han grunnfag i Kriminologi.

Mæland var fra 2004 til 2009 divisjonsdirektør ved psykiatrisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus. Fra 2002 til 2004 var han tilsatt som avdelingssjef/avdelingsoverlege ved Josefinesgate distriktspsykiatriske senter.  Han var statssekretær for justisministeren fra 2000 til 2001.  Fra 1998 til 2000 var han konstituert overlege ved regional sikkerhetsavdeling ved Aker sykehus, og fra 1997 til 1998 var han tilsatt som assistentlege ved Josefinesgate distriktspsykiatriske senter. Fra 1994 til 1997 var Mæland statssekretær for justisministeren. Mæland var tilsatt ved psykiatrisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus som konstituert overlege fra 1993 til 1994 og som assistentlege fra 1991 til 1993. Han var fengselslege ved Ullersmo landsfengsel under siviltjenesten fra 1989 til 1990. Mæland var personlig sekretær for utenriksministeren fra 1988 til 1989 og for olje- og energiministeren i 1988.