Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Raskere soningsoverføring av utenlandske innsatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen vil endre overføringsloven for å få raskere tvangsoverføring av utenlandske innsatte til soning i hjemlandet. – Rehabilitering av utenlandske innsatte har liten hensikt. De fleste blir utvist etter soning og skal ikke ut i det norske samfunn. Sosiale forhold taler også for at de fleste soner straffen sin i hjemlandet, sier justisminister Knut Storberget.

Forslaget om lovendring vil utvide adgangen til å inngå bilaterale avtaler om overføring av utenlandske innsatte til soning i hjemlandet.

I september 2010 ble det signert en soningsoverføringsavtale mellom Norge og Romania. For at avtalen skal begynne å virke, kreves lovendringen som nå foreslås. Det er videre fremforhandlet bilaterale avtaler mellom Norge og Litauen, og mellom Norge og Latvia. Avtalen med Litauen planlegges undertegnet 5.april i forbindelse med statsbesøket fra Litauen. Tidligere har Norge inngått avtale om soningsoverføring med Thailand. – Vi ønsker å inngå flere bilaterale avtaler med aktuelle land, og arbeider for fullt med å få en tilslutning til EUs rammebeslutning om soningsoverføring, sier Storberget.

De bilaterale avtalene, som er utarbeidet etter mønster av EUs rammebeslutning om soningsoverføring, forenkler saksbehandlingsprosedyrene. Flere overføringer vil frigi fengselskapasitet som kan avhjelpe etterspørsel etter varetektsplasser, og motvirke ny dannelse av soningskø.

De siste årene har det vært en sterk økning i antall innsatte med utenlandsk statsborgerskap i norske fengsler. Pr. i dag er ca. 30 prosent av innsatte utenlandske statsborgere. Mange har ingen tilknytning til Norge, men kommer for å begå kriminalitet. De aller fleste blir utvist og uttransportert til hjemlandet etter soning. I 2007 ble 26 utenlandske innsatte overført til fortsatt soning i land utenfor Norden. I 2008 var tallet 12, i 2009 steg tallet til 30 og til 41 i 2010.

Å overføre utenlandske innsatte til land utenfor Norden er en tungrodd prosess. Saksbehandlingstiden er i mange tilfeller godt over ett år. Lovforslaget og arbeidet med å inngå bilaterale avtaler, skal bidra til å effektivisere saksbehandlingen.

Til toppen