Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Redegjorde for Stortinget om oppfølging etter 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisminister Knut Storberget og forsvarsminister Grete Faremo redegjorde i dag for Stortinget om oppfølgingen etter terrorangrepene 22. juli.

– Regjeringen har som en av sine viktigste oppgaver å bekjempe alle trusler mot vårt demokrati og å sikre befolkningens trygghet, sier Storberget.

Regjeringen har over tid styrket politikraften betydelig, med økte budsjetter, doblet opptak til politihøgskolen, flere årsverk og investeringer i utstyr. Denne satsingen vil regjeringen fortsette i 2012.

– Forsvaret stiller med det vi har av relevante ressurser når politiet ber om bistand. Vi går nå også gjennom bistandsinstruksen for å se om prosedyrene for dette kan forenkles ytterligere, sier Faremo.

– Forsvarets hovedoppgave er å hevde Norges suverenitet og forsvare oss mot ytre angrep. Sivilt-militært samarbeid vil likevel være en sentral del av kommende langtidsplan for Forsvaret, sier Faremo.

– En god beredskap handler ikke bare om økte bevilgninger, men også om å gå inn i de politiske utfordringene og dilemmaene som trer fram. Med bakgrunn i min redegjørelse ser jeg så langt syv hovedområder som bør være gjenstand for politisk diskusjon i tiden fremover, sier Storberget:

  1. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  2. PSTs metodebruk
  3. Politiets responstid 
  4. Kommunikasjon i nødetatene
  5. Beskyttelse av utsatte objekter
  6. Samhandling mellom politi og Forsvaret
  7. Omsorg for og oppfølging av ofre og pårørende 

Les justisministerens redegjørelse her (pdf).

 

 

Grunnlagsmateriale for justisministerens redegjørelse