Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Rekordmange straffedømte sendes hjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

67 prosent flere kriminelle er sendt ut av landet første halvår i 2011 sammenliknet med i fjor. – Rask retur, særlig av straffedømte gir resultater for mer trygghet, sier justisminister Knut Storberget.

Rekordmange straffedømte sendes ut av landet. 67 prosent flere kriminelle er sendt ut av landet første halvår i 2011 sammenliknet med i fjor.

– Rask retur, særlig av straffedømte gir resultater for mer trygghet, sier justisminister Knut Storberget.

Effektiv retur - mer trygghet. Til sammen er 474 straffedømte uttransportert i første halvår i år, mot 283 i samme periode i 2010. Økningen er på 67 prosent. Antallet uttransporterte straffedømte har i samtlige måneder i år vært høyere enn samme måned i 2010.

I løpet av juni sørget Politiets Utlendingsenhet (PU) for at det ble uttransportert 88 straffedømte. Dette er en økning på 47 prosent sammenlignet med juni 2010. Av de uttransporterte straffedømte i juni var de fleste borgere av Nigeria (17 %), Romania (15 %) og Polen (10 %). Til sammen er det uttransportert flest straffedømte nigerianere (13 %), litauere (10 %) og rumenere (10 %) så langt i år.

Oppklaringsprosenten er på sitt høyeste på ti år. Samtidig har antall anmeldelser gått ned med 17,2 prosent sammenlignet med 2002. Tyveri fra bolig har hatt en særlig markant nedgang på nærmere 40 prosent. – Dette viser at det nytter å slå tilbake kriminalitet, og fokus på bekjempelse av mobil vinningskriminalitet og retur av straffedømte kan bidra til nedgang i kriminaliteten sier justisministeren.

Rask retur mest humant. Det har vært en kraftig økning i antallet personer med endelig avslag som velger å reise hjem frivillig og politiets uttransporter holder seg høyt. - Det er mest humant for alle at saker behandles raskt, og at de som får avslag på sine søknader reiser hjem for starte sine liv i hjemlandet, sier Storberget.

– Effektiv retur, helst frivillig og om nødvendig med politiets hjelp, og effektiv saksbehandling i UDI og UNE er viktig signalpolitikk. Dette kan være med på å forklare at det kommer færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov til Norge, sier Storberget.

Asyltallene stabile. UDI la i dag frem sine tall for første halvår. Tallene viser at antallet asylsøkere holder seg stabilt i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.  Sammenliknet med de høye ankomsttallene i 2009 er nedgangen i asylankomsten betydelig.

– Utviklingen er positiv og viser at Regjeringen lykkes med å føre en human, rettferdig og konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov har gått ned og mange av de som kommer i dag er reelle flykninger. Samtidig viser tallene at vi har lyktes med å motivere flere til å reise hjem frivillig, sier justisministeren.


Lenke: UDI 

Lenke: Politiets utlendingsenhet