Historisk arkiv

Styrker helikoptertjenesten på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har besluttet å styrke Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard og starter nå arbeidet med en ny leieavtale for tjenesten.

Sysselmannens helikoptertjeneste omfatter redningstjenesten og oppgaver innen politi, forvaltning, miljøoppsyn og ulike tilsyn. Denne måten å organisere helikoptertjenesten på fungerer godt i det veiløse samfunnet som Svalbard er.

– En god helikoptertjeneste på Svalbard er avgjørende for redningsberedskapen i nord, og er et sentralt ledd i vår tilstedeværelse i nordområdene, sier justisminister Knut Storberget.

I dag består Sysselmannens helikoptertjeneste av to helikoptre, ett stort helikopter av typen “Super Puma” og ett mellomstort av typen “Dauphin”. Regjeringen har besluttet at helikoptertjenesten skal styrkes, ved at Sysselmannen fra 2014 skal ha to store helikoptre som tilsvarer Super Puma-typen.

– Vi har også besluttet at responstiden på det helikopteret som står på såkalt back-up, skal være to timer. Det vil gi en styrket beredskap i forhold til dagens ordning, sier Storberget.

Helikoptertjenesten er organisert som et tjenestekjøp etter konkurranse, og helikoptrene leies inn og opereres av en sivil operatør. Kontrakten med nåværende operatør av Sysselmannens helikoptertjeneste løper ut 31. mars 2014. For å få på plass en ny kontrakt i tide til 1. april 2014, starter forberedelsene til anbudskonkurranse allerede nå ved at prekvalifiseringsprosessen startes.

Bakgrunnen for styrkingen av helikoptertjenesten er at Norge er en betydningsfull aktør og ressurs innen søk og redning i arktiske farvann. Dette ble bekreftet da de åtte medlemslandene i Arktisk Råd nylig undertegnet en avtale om samarbeid om søk og redning i Arktis: Norges ansvarsområde for søk og redning ble da utvidet, og Norge tar nå ansvar både lenger øst og lenger nord enn tidligere. Regjeringen har også i St. meld nr. 22 (2008-2009) Svalbard pekt på den økte betydningen som Longyearbyen vil få som base for rednings- og forurensningsberedskap i de nordlige havområder.