Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrket personvern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 millioner kroner til arbeidet med å sikre et best mulig regelverk for behandling av personopplysninger i politi og påtalemyndighet.

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 millioner kroner til arbeidet med å sikre et best mulig regelverk for behandling av personopplysninger i politi og påtalemyndighet.

Det er besluttet at den nye politiregisterloven og gjennomføringen av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett skal tre i kraft samtidig (senest 1. april 2012).

– Sammen sikrer disse lovendringene at den enkeltes personvern styrkes, samtidig som politiet får nødvendige verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet, sier justisminister Knut Storberget.

Budsjettøkningen skal gå til ytterligere utredning av de økonomiske og administrative konsekvensene av politiregisterloven, og til styrking av bemanningen i Politidirektoratet, Justisdepartementet og Datatilsynet.

Til toppen