Historisk arkiv

Bilder av Eirik Øwre Thorshaug

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Bildene kan benyttes vederlagsfritt. Fotograf (byrå eller navn) skal oppgis i billedtekst.

Se også: Justis- og beredskapsdepartementets bilder på Flickr 

 

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto

Politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug          Politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug          Politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug