Tidligere statssekretær Pål K. Lønseth (Ap)

(Perioden 23.10.2009 - 16.10.2013)

Født: 1970

Utdanning:  
2007 International Criminal Law, Universitetet i Oslo
2006 International Investigator Course, Institute for International Criminal Investigations, Haag
1998-1999 Studie i etterforsking av økonomisk kriminalitet, Politihøgskolen
1996 Cand.jur. fra Universitetet i Bergen
1990-1991 Befalskurs i forsvaret
   
Yrkeserfaring:  
2006- Statsadvokat, Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet
2005-2006 Legal Adviser, Afghanistan, UN-project for Fast-track capacity building for a functioning counter narcotics criminal justice system
2001-2005 Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
2000-2001 Dommerfullmektig, Asker og Bærum herredsrett
1997-2000 Politiadjutant, Kongsvinger politidistrikt
1997 Politifullmektig, Romsdal politidistrikt
1995-1997 Fengselsbetjent, vikar, Bergen landsfengsel
   
Politiske verv  
2007-2008 Styremedlem Grefsen Arbeiderpartilag
2001-2004 Representantskapsmedlem Oslo Arbeiderparti
2001-2004 Leder av Grünerløkka Arbeiderpartilag
1999-2001 Styremedlem i Grünerløkka Arbeiderpartilag
1996-1997 Representantskapsmedlem Hordaland Arbeiderparti
1995-1997 Leder av AUF studentlag, Bergen
1995-1996 Fylkesstyremedlem Hordaland AUF
   
Andre verv:  
2007-2008 Medlem og leder av Arbeidsmiljøutvalget for Den høyere påtalemyndighet
2007-2008 Leder Statsadvokatenes forening
2006-2007 Styremedlem Statsadvokatenes forening
   
Annet:  
2004-2009 Deltager i Menneskerettighetsdialogen med Kina i regi av Utenriksdepartementet
2007-2008 Leder av nordisk arbeidsgruppe om utredning av tettere samarbeid i justisspørsmål
2007 Medlem av Politidirektoratets arbeidsgruppe; Strategiplan for bekjempelse av kriminelle gjenger
1999 Ekstern foreleser i forvaltningsrett, Folkeuniversitetet i Sør-Hedmark