Historisk arkiv

Innlegg i Aftenposten fredag 19. februar

Flere anmeldelser er bra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Anmeldelsene av vold mot kvinner og barn har økt med nesten 50 prosent det siste året. Det betyr ikke nødvendigvis at volden øker, men at tiltakene virker, skriver fem statsråder i Aftenposten.

Vold i hjemmet. Anmeldelsene av vold mot kvinner og barn har økt med nesten 50 prosent det siste året. Det betyr ikke nødvendigvis at volden øker, men at tiltakene virker.

De som lever med vold hjemme befinner seg i en situasjon med daglig terror. Dette er grov kriminalitet, med én tilleggskrenkelse: Tillit brytes. Det er et paradoks at denne volden – som er mer utbredt og ofte mer brutal enn den som foregår ute på gata - er omfattet av en nærmest øredøvende stillhet. Derfor er det bra at anmeldelsestallene vokser, fordi det betyr at flere tilfeller blir oppdaget og at flere kvinner og barn får hjelp. Men fortsatt ser vi bare toppen av isfjellet.

Hjelp til ofrene. Vold og overgrep er kriminalitet som vi må reagere strengere mot. I den nye straffloven har regjeringen økt strafferammen for mishandling i nære relasjoner fra 3 til 6 år, og for grov mishandling fra 6 til 15 år.

Mye er gjort for å bedre ofrenes situasjon, selv om vi fortsatt står overfor store utfordringer. Voldsofferstatningen er doblet, politiet har økt innsatsen, krisesentertilbudet er lovfestet og vi har etablert seks barnehus. En alarmtelefon er åpnet for barn som vil fortelle om vold, overgrep og omsorgssvikt (tlf. 116 111), og vi er i gang med å styrke førskolelærerutdanningen og lærerutdanningen for å øke kompetansen hos de som ser barna aller mest – de som jobber i barnehager og skoler.

Bak lukkede dører. Volden som utøves bak lukkede dører er ofte rå og brutal og de helsemessige konsekvensene er store. Vi må sikre en bedre koordinering av hjelpeapparatet slik at ofrene får den hjelpen de trenger. Derfor er det flott at over 20 kommuner nå har laget egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, og at langt flere kommuner er i gang.

Dette er den kriminaliteten som skaper mest uttrygghet for flest mennesker. Derfor skal vi fortsette innsatsen.