Historisk arkiv

Dagsavisen, 28.desem

Justis- og politidepartementet

Hva mener Frp om datalagring?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frp mobiliserer bredt i debatten om datalagringsdirektivet (DLD), men virker ikke særlig samsnakket om temaet, skriver statssekretær Terje Moland Pedersen i et innlegg i Dagsavisen.

Medlemmene av et parti mener ikke alltid det samme. Men når et parti mobiliserer bredt, slik Frp gjør i debatten om datalagringsdirektivet (DLD), skulle man vel tro at partiets stortingsrepresentanter var noenlunde samsnakket?

Det ser imidlertid ikke slik ut. La meg ta noen eksempler: I helgen åpnet partiets talsperson, Bård Hoksrud, for at politiet skal ha tilgang til lagrede trafikkdata i kampen mot alvorlig kriminalitet. Men der DLD innebærer en lagringstid på minimum seks måneder, vil Hoksrud sette grensen ved fem. Dette lukter symbolpolitikk, men uansett er det et positivt signal fra et parti som tradisjonelt har vært opptatt av kriminalitetsbekjempelse.

Det var i hvert fall hva jeg trodde, helt til jeg leste en fersk kronikk av Morten Ørsal Johansen. Han påstår at «personvernet vil bli sterkt svekket» og insinuerer at evalueringen av direktivet i EU vil føre til «at innholdet i tekstmeldinger og e-post også kan lagres». Dette er ren desinformasjon: Det er kun trafikkdata som skal lagres – altså informasjon om hvem som har kommunisert med hvem, og hvor og når kommunikasjonen har funnet sted. Og vi styrker personvernet ved å foreslå strengere regler for politiets tilgang til dataene.

Inn fra siden kommer så Ulf Erik Knudsen. «Arbeiderpartiet skal overvåke alle», hevder han, og du trenger ikke «være mistenkt for noe kriminelt for å få din telefon og nettinformasjon sjekket av politiet».

Overvåking er aktivt å følge med på hva en person foretar seg. Vi foreslår at politiet kun kan få tilgang til trafikkdata når det foreligger mistanke om en alvorlig straffbar handling med en strafferamme på minst fire år. Dette har absolutt ingenting med overvåking å gjøre. Det vet jeg. Som tidligere politimann har jeg i motsetning til Knudsen en viss anelse om hva overvåking går ut på.

Jeg håper at Frps representanter blir enige om hva de mener. Forhåpentlig kommer de frem til at de vil bidra til at politiet også i fremtiden har et godt verktøy til å etterforske og oppklare alvorlig kriminalitet.