Historisk arkiv

Dagbladet 2. februar

Justis- og politidepartementet

Dokumentert virkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Dag Erik Johnsen hevder at generell lagring av trafikkdata “ikke har noen dokumentert virkning i kampen mot alvorlig kriminalitet.” Han trenger imidlertid ikke å gå lenger enn til kapittel 5 i lovforslaget for å finne dokumentasjon, skriver statssekretær Terje Moland Pedersen i en replikk i Dagbladet.

Masterstudent Dag Erik Johnsen hevder at generell lagring av trafikkdata “ikke har noen dokumentert virkning i kampen mot alvorlig kriminalitet.” (Dagbladet 31. januar). Han trenger imidlertid ikke å gå lenger enn til kapittel 5 i Justisdepartementets lovforslag for å finne dokumentasjon på hvor viktig trafikkdata er i oppklaringen av alvorlig kriminalitet.

Johnsen mener også at jeg overser “fagpersoner og faginstansers vurderinger av direktivet”. 

Til det vil jeg svare at datalagringsdirektivet blir anbefalt av samtlige av de fagmyndighetene som Justisdepartementet har ansvaret for – nettopp fordi historiske trafikkdata ofte er av avgjørende betydning når alvorlig kriminalitet skal oppklares.