Historisk arkiv

Dagbladet, 27. januar

Justis- og politidepartementet

Haster med lagringsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Dag Erik Johnsen viser i sin kronikk 22. januar at han er mot datalagringsdirektivet. Det må han gjerne være. Men det ville kanskje være greit om motstanden var basert på riktig faktagrunnlag, spør statssekretær Terje Moland Pedersen i en replikk i Dagbladet.

Dag Erik Johnsen viser i sin kronikk 22. januar at han er mot datalagringsdirektivet. Det må han gjerne være. Men det ville kanskje være greit om motstanden var basert på riktig faktagrunnlag?

Johnsen mener det er “uredelig” å si at trafikkdata er et viktig verktøy for å oppklare alvorlig kriminalitet – men dette er da bevist: Når det gjelder overgrep mot barn på internett, for å ta ett eksempel, er sporing av data ofte det eneste politiet har å gå etter. Det er ikke tvil om at det haster å få på plass en lagringsplikt. Kripos har i flere saker opplevd at data om internettbruk er blitt slettet, etter å ha mottatt henvendelser om blant annet internettrelaterte overgrep mot barn. Derfor sier vi, basert på et solid faktagrunnlag, at sier man nei til å innføre en plikt til å lagre trafikkdata, reduserer man samtidig politiets mulighet til å oppklare visse typer alvorlig kriminalitet. Og det gjør man i så fall med åpne øyne.

“Ikke ignorer advarslene fra IT-miljøet,” skriver Johnsen. Til det vil jeg svare: Ikke ignorer advarslene fra de som beskytter oss mot alvorlig kriminalitet.