Historisk arkiv

Innlegg i Dagens Næringsliv, 27. april 2011

Piratlegemidler og straff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Omsetning av piratlegemidler som inneholder stoffer som regnes som narkotika, vil rammes som narkotikaovertredelse på linje med annen befatning med narkotika, skriver statssekretær Astri Aas-Hansen i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustriforeningen tar i intervju i DN 15. april til orde for strengere straffer for omsetning av piratlegemidler. Intervjuet etterlater et inntrykk av at de som står bak slik virksomhet, stort sett kun risikerer bøter. Det er ikke riktig.

Omsetning av piratlegemidler som inneholder stoffer som regnes som narkotika, vil rammes som narkotikaovertredelse på linje med annen befatning med narkotika. Dersom piratlegemidler inneholder farlige stoffer som gjør at legemidlene ikke kan brukes til det formål de er bestemt til uten at pasienten dør eller blir påført alvorlig helseskade, rammes omsetning av straffeloven § 153 med en strafferamme på fengsel inntil 21 år. Omsetning av piratlegemidler som mangler behandlingsmessig effekt, slik at brukernes liv og helse utsettes for fare, rammes av straffeloven § 157 med strafferamme på fengsel inntil seks år. Fører bruk av slike legemidler til at noen dør eller blir påført alvorlig helseskade økes strafferammen til 15 år.

Regjeringens forslag om å øke strafferammene i varemerkeloven, som jeg uttalte meg om til DN 15. april, tar utelukkende sikte på å ramme krenkelsen av de immaterielle rettighetene til varemerkeinnehaveren. Dersom piratvarer er farlige for brukerne eller krenker andre interesser, vil dette altså rammes av andre og strengere strafferegler.