Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om kriminalomsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

I løpet av 2008 vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om kriminalomsorgen. Stortingsmeldingen legger opp til en bred politisk debatt om hva slags kriminalomsorg vi ønsker i årene fremover. På denne siden kan du lese mer om arbeidet og alle innspillene som er kommet inn.

Vi er i gang med et arbeid som vil være noe av det viktigste jeg gjør som justisminister: Innen sommeren 2008 vil denne regjeringen ha lagt frem en ny stortingsmelding om kriminalomsorgen.

Justisminister Knut StorbergetStraffegjennomføringen i Norge er preget av høy standard og er fullt på høyde med nivået i sammenlignbare land. Vi har mye å være stolte av, men vi har også store og viktige utfordringer foran oss i arbeidet med å heve kvaliteten på soningstilbudet, møte fremtidig kriminalitetsutvikling, redusere tilbakefall, etablere alternative straffereaksjoner og skape en enda tryggere arbeidsplass for dere som tilsatte.

Stortingsmeldingen legger opp til en bred politisk debatt, en dialog jeg håper blir visjonær og opinionsdannende og som kan føre til en klar styrking av norsk straffegjennomføring.

Forslagskassen på denne siden er en invitasjon til å komme med synspunkter på hvordan vi skal gripe disse og andre utfordringer an. Her er ingen innspill for kreative, ingen meninger for dumme og ingen forslag for grensesprengende.

Du har meninger. De vil vi høre. Jeg håper du vil bli med meg i arbeidet om hva slags kriminalomsorg vi ønsker oss de kommende årene og ser frem til et spennende og viktig samarbeid.

Vennlig hilsen

Knut Storberget
justisminister

Til toppen