Historisk arkiv

Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i europeisk perspektiv. Meldingen inneholder blant annet 22 hovedprioriteringer for regjeringen på flyktning- og migrasjonsområdet.

Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv
Les stortingsmeldingen

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i europeisk perspektiv.

Meldingen inneholder blant annet 22 hovedprioriteringer for regjeringen på flyktning- og migrasjonsområdet. 

Meldingens sentrale budskap:

 • Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk bestemmes av norske politiske myndigheter, basert på nasjonale premisser, og i overensstemmelse med internasjonale konvensjoner.
   
 • Bare gjennom større grad av samarbeid, harmonisering og koordinering kan Europa møte de utfordringene vi står overfor på flyktning- og migrasjonsområdet.
   
 • Politikkutviklingen i EU vil påvirke Norge. Videreutviklingen av EUs lovgivning vil  medføre endringer på saksområdene som Norge er knyttet til gjennom Schengen- og Dublinsamarbeidet.
   
 • Regjeringens overordnete mål for arbeidet på flyktning- og innvandringsområdet er en samfunnstjenlig og styrt innvandring og en human, solidarisk og rettssikker asyl- og flyktningpolitikk.
   
 • Regjeringen presenterer 22 hovedprioriteringer på flyktning- og migrasjonsområdet i tiden fremover.

 

Faktaark om stortingsmeldingen 
Det er også laget et faktaark som oppsummerer innholdet i stortingsmeldingen.

Les faktaarket
Les faktaarket her (pdf)