Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv F-012-06 Innføring av Kunnskapsløftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Innføring av Kunnskapsløftet. Om fag- og timefordeling i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.

Om fag- og timefordelingen i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m. Erstatter rundskriv F-009-06 med samme navn.

Rundskriv
F-012-06

Saksnr.
200603253

Dato
01.06.2006

 

F.o.m. skoleåret 2008/2009 gjelder rundskriv F-12-08.

 

Innføring av Kunnskapsløftet

 

Om fag- og timefordelingen i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.

 

 

Rundskriv F-012-06 – brev (PDF)

Forord av statsråd Øystein Djupedal (PDF)

Vedlegg 1: Fag- og timefordeling (PDF)

Vedlegg 2: Tilbudsstruktur (PDF)

Vedlegg 3: Adresseliste (PDF)


 

Dokumentene ovenfor er publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------Rundskriv F-012-06 ble sendt ut til adressatene og første gang publisert på internett juni 2006. Rundskrivet vil kontinuerlig bli revidert. På denne nettsiden vil til enhver tid siste reviderte utgave av rundskrivet ligge ute. Nedenfor følger en oversikt/historikk over endringer i innhold i vedlegg 1 og endringer i struktur i vedlegg 2 som er blitt foretatt. Denne oversikten viser ikke navneendringer.

 

 

Oversikt/historikk over oppdateringer av rundskriv F-012-06

 

A. Vedlegg 2 (Tilbudsstruktur) er revidert 01.11.2006:

 

1. Programområdene industriteknikk og mekatronikk innen utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon er slått sammen til et nytt programområde for produksjons- og industriteknikk.


2. I utdanningsprogram for elektrofag skal opplæring i bedrift, Fjernstyrte undervannsoperasjoner være 2,5 år etter Vg2.
 

B. Vedlegg 1 (Fag- og timefordeling) er revidert 19.12.2006:

 

3. Reglene for matematikk som fellesfag og programfag er endret under pkt. 3.3.1.1 og 3.3.2.1. Det er mulig å velge et ordinært 140 timers programfag fra programområdet for realfag eller eget programområde som alternativ til de spesielle 84 timers programfagene i realfag, når en tar programfag i matematikk på Vg2.
   

C. Vedlegg 2 (Tilbudsstruktur) er revidert 14.05.2007 (korrigert 06.06.2007):


4. Tilbudsstrukturen er fastsatt. Anleggsfaget på Vg3 er delt opp i tre programområder. Båtbyggerfaget endres til Komposittbåtbygger. Pottemakerfaget endres til Keramikerfaget. Elektromotor- og transformatorreparatørfaget slås sammen med Elektroreparatørfaget til et nytt Elektroreparatørfag. Farmasiteknikk endres til Apotekteknikerfaget. Gartneri og hagebruk erstattes med Gartnernæring og hagebruk. Industriell produksjon av matvarer endres til Industriell matproduksjon. Kjemiprosessfaget og Metallurgiske prosessfag slås sammen til Kjemiprosessfaget. Kurvmakerfaget gjøres om til et særløpsfag. Industriell skotøyproduksjon gjøres om til et særløpsfag. Vg2 design og trearbeid kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon og fra Vg1 bygg og anlegg. Noen mindre rettelser i fagbetegnelser er gjort.

 

D. Vedlegg 1 (Fag- og timefordeling) er revidert 07.08.2007:

 

5. Navn og timetall på programfag Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram er fastsatt. Ordningen med at elever på ungdomstrinnet kan ta fag fra videregående opplæringer forlenget til å gjelde skoleåret 2007–2008. Regler som skal gjelde f.o.m. skoleåret 2008–2009 er under utarbeidelse. Midlertidige regler for elever som har finsk som andre språk er presisert. Overgangsordning for elever i videregående opplæring som har norsk som andrespråk for språklige minoriteter er beskrevet. Regler som gjelder fellesfaget matematikk og programfaget matematikk er presisert. Nytt programfag i programområde for språkfag er Reiseliv 1 og 2 (fra skoleåret 2008–2009). Endring i reglene for tilpassede ordninger for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram (bruk av Prosjekt til fordypning).