Historisk arkiv

Pressekonferanse: Lansering av GNIST

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nett-TV

Kunnskapsdepartementet inviterer til lanseringen av den store lærersatsingen Gnist. Gnist er en omfattende satsing på læreren som skal gå over flere år. Du kan følge lanseringen på Nett-TV.

Kunnskapsdepartementet inviterer til lanseringen av den store lærersatsingen Gnist. Gnist er en omfattende satsing på læreren som skal gå over flere år. 

En rekke sentrale samfunnsaktører, blant disse Utdanningsforbundet, KS, LO og NHO, går sammen med Kunnskapsdepartementet om et partnerskap der aktørene skal mobilisere og jobbe sammen for å heve lærerens status og synliggjøre deres betydning i samfunnet.

Satsingen GNIST skal målrette og samordne innsatsen for å heve skolens kvalitet gjennom å bedre lærernes kompetanse og bidra til en god og stabil rekruttering til læreryrket.