Historisk arkiv

Video: Foreslår endring av fraværsreglene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Da Kristin Halvorsen i dag 9. mars talte til Elevtinget begrunnet hun hvorfor det er et ønske om å endre fraværsreglene i videregående opplæring.

Da Kristin Halvorsen i dag 9. mars talte til Elevtinget begrunnet hun hvorfor det er et ønske om å endre fraværsreglene i videregående opplæring. – Jeg vil gjøre dette fordi tidligere endringer ble oppfattet av mange elever som fjorten dagers egenmelding, og at fravær var mer greit nå enn før. Se begrunnelsen i videoen her.