Historisk arkiv

Historisk arkiv

Evaluering av Norges forskningråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nett-TV

Evalueringen av Norges forskningsråd som ble gjennomført av Techonopolis Group 2011–2012 ble overlevert Kunnskapsdepartementet og diskutert på et høringsmøte10. september 2012.

Tid: Mandag 10. september 2012 kl. 12–15.30
Sted: Plenumssalen i regjeringskvartalet (R4)

 

Evalueringen av Norges forskningsråd som Technopolis Group gjennomførte 2011–2012 ble overlevert Kunnskapsdepartementet og diskutert på et høringsmøte.

Se også rapportene fra evalueringen.

Last ned programmet (PDF)