Forsiden

Historisk arkiv

Presentasjon av PIAAC: OECD-undersøkelse om voksnes ferdigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nett-TV

PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes ferdigheter noensinne. Kunnskapsministeren inviterer til presseseminar om resultatene fra PIAAC-undersøkelsen. Det vil også være representanter fra OECD tilstede.

PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes ferdigheter noensinne. Kunnskapsministeren inviterer til presseseminar om resultatene fra PIAAC-undersøkelsen. Det vil også være representanter fra OECD tilstede.

Tid: Tirsdag 8. oktober 2013 klokken 11.00 – 12.30

Sted: Plenumssalen R4, 2. etasje, Møllergata 17, med inngang Eva Kolstadsgate

Seminaret er åpnet for alle og det er ingen påmelding. Vi anbefaler å komme i god tid.