Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet opprettes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. januar 2006 opprettes Kunnskapsdepartementet (KD). Kunnskapsdepartementet vil bestå av deler av det tidligere Barne- og familiedepartementet (barnehagesaker) og det tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet opprettes

Kongen gjorde i statsråd 16.desembert følgende endringer i departementsstrukturen, med virkning fra 1. januar 2006:

Utdannings- og forskningsdepartementet nedlegges. Det opprettes et kunnskapsdepartement.

Kunnskapsdepartementet (KD) vil bestå av hele det tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet, samt deler av det tidligere Barne- og familiedepartementet (barnehagesaker).

Styringen av de nye departementene overtas av statsråd Øystein Djupedal – Kunnskapsdepartementet.

Som departementsråder utnevnes Trond Fevolden - Kunnskapsdepartementet.

På engelsk vil departementet fortsatt hete Ministry of Education and Research.

Se hele pressemeldingen fra Statsministerens kontor fra 16.desember 2005.