Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tidlig språkstimulering viktig for læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rapport

Språkstimulering i førskolealder gir barn et bedre utgangspunkt for å lære senere i livet. Det viser ny rapport.

Tidlig språkstimulering viktig for læring

De språklige erfaringer barn får i førskolealderen er av stor betydning for elevenes tekstforståelse i skolen. God tekstforståelse er en forutsetning for å tilegne seg kunnskap og lære innenfor de fleste virksomhetsområder, og dermed viktig for livslang læring.

Professor Vibeke Grøver Aukrust ved Universitetet i Oslo har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet foretatt en gjennomgang av foreliggende forskning på feltet tidlig språkstimulering og livslang læring.

Aukrust konkluderer med at barn som mottar god språkstimulering i førskolealderen, får et bedre utgangspunktet for livslang læring enn barn som ikke mottar tilsvarende stimulering.

- Rapporten viser betydningen av å se barnehagen som en frivillig del av utdanningsløpet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Rapporten viser at barnehager som tilbyr et godt språkmiljø kan snu læringsforløp slik at barn starter sin skolegang med andre forutsetninger enn de ellers ville gjort. Barn som står i fare for å utvikle lese og skrivevansker kan profittere på tilstrekkelig læringsstøtte i barnehagen.

- Dette er ikke minst viktig for minoritetsspråklige som skal lære å lese på norsk i skolen. Tidlig språkstimulering handler dermed om å gi barn forutsetninger for å lære og lære, sier Djupedal.

Forskningen viser at det er flere og komplekse sammenhenger mellom barns talespråk i førskolealder og moden leseforståelse. Det mest robuste funnet gjelder sammenhengen mellom et rikt vokabular ved overgangen fra barnehage til skole og senere leseforståelse. Barns vokabular i barnehagealder kan fremmes på flere ulike måter, både hjemme og i barnehagen. Tidlig språkstimulering handler ikke om drilling av språklige enkeltferdigheter, men snarere om å utvikle bredden i språklig kompetanse hos barna gjennom ulike typer aktiviteter.

Rapporten "Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt" kan leses i sin helhet her.

Til toppen