Historisk arkiv

50 millioner til digitale læremidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av digitale læremidler i videregående opplæring og vil bevilge 50 millioner kroner til utvikling og bruk av digitale verktøy.

Pressemelding

Nr.: 32-06
Dato: 12. mai

50 millioner til digitale læremidler

Regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. I revidert nasjonalbudsjett blir det derfor foreslått å bevilge 50 millioner kroner til utvikling og bruk av digitale verktøy. Dette skal bidra til å få ned kostnadene til læremidler for den enkelte elev.

Bevilgningen skal samtidig sette fylkeskommunene i stand til å anskaffe eller selv å utvikle gratis digitale læremidler. Fylkeskommunene vil få anledning til å søke om midler til dette. De som kan vise til gode planer for bruk av digitale læremidler, vil få tildelt midler.

– Når det gjelder innføringen av gratis læremidler i videregående opplæring vil Regjeringen komme tilbake til valg av modell i forslaget til statsbudsjett for 2007, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Satsingen på digitale læremidler er også viktig for gjennomføringen av Kunnskapsløftet, der utviklingen av grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy står sentralt.

– Jeg tror denne satsingen kommer til å bety mye for utviklingen av norske læremidler. Tilbudet vil bli mer mangfoldig, og lærerne vil få økt frihet i valg av undervisningsmetoder. Det vil være en positiv utvikling, sier Øystein Djupedal.

Han viser til at de fleste skolene nå bruker digitale læringsplattformer og at stadig flere fylker går inn på ordninger som sikrer bærbare PCer til alle elever.

– Gratis digitale læremidler vil sette de videregående skolene i stand til å utnytte denne infrastrukturen til fulle, sier Djupedal.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, 22 24 74 97 eller 480 53 342
Avdelingsdirektør Margaret Westgaard, 22 24 76 30