Historisk arkiv

50 millioner til digitale læremidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Departementet har fordelt 50 millioner kroner til utvikling av digitale læremidler. Dette vil bli brukt innen fagene norsk, naturfag, matematikk og helse- og sosialfag.

50 millioner til digitale læremidler

Kunnskapsdepartementet har fordelt 50 millioner kroner til utvikling av digitale læremidler. Midlene vil bli brukt innen fagene norsk, naturfag, matematikk og helse- og sosialfag.

– Midlene gir fylkeskommunene anledning til å berede grunnen for gratis trykte og digitale læremidler fra høsten 2007. Det er en viktig del av Kunnskapsløftet at digitale ferdigheter blir godt integrert i læringsarbeidet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Departementet utlyste i våres en konkurranse blant fylkeskommunene for å finne fram til de best egnete prosjektene. De prosjektene som nådde helt opp i konkurransen, er:

  • En fellessøknad som et flertall av fylkeskommunene står bak, vil få midler til videre planlegging for anskaffelse og utvikling av digitale læremidler i norsk og naturfag. Dette skal være ferdig til skolestart høsten 2007.
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune får midler til digitale læremidler innenfor helse- og sosialfag.
  • Oslo kommune får midler til utvikling av digitale læremidler innenfor matematikk.

Fellessøknaden får 17 millioner kroner, mens Nord-Trøndelag og Oslo deler 10 millioner. De øvrige midler i satsingen fordeles til fagene engelsk, samfunnsfag og kroppsøving innenfor den nevnte fellessøknaden som skal være ferdige til høsten 2008. Utdanningsdirektoratet får i tillegg i oppdrag å utrede hvordan digitale læremidler fra denne satsingen kan knyttes sammen med eksisterende læringsressurser på nettet.