Historisk arkiv

Forutsigbarhet for opplæring i helseinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag som vil gi mer forutsigbare rammer for skolevirksomhet ved barnevern- og helseinstitusjoner.

Forutsigbare rammer for opplæring i helseinstitusjoner

Regjeringen foreslår at opplæringsansvaret i både barneverninstitusjoner og private helseinstitusjoner blir lagt til den fylkeskommunen der institusjonen ligger.

– Dette gir mer stabilitet og forutsigbare rammer for skolevirksomheten også ved de private helseinstitusjonene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Dette gjelder blant annet institusjoner som Tyrilistiftelsen og Beitostølen Helsesportsenter.

Regjeringen la i dag fram Ot.prp. nr. 59 (2005-2006) med forslag om disse endringene i opplæringsloven.

Endringene består i at ansvaret for opplæring etter opplæringsloven av pasienter i private helseinstitusjoner blir overført fra pasientens bostedskommune og -fylkeskommune til fylkeskommunen der helseinstitusjonen ligger. Ansvaret gjelder bare pasienter i private helseinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak, og bare pasienter i institusjonsplasser der behandlingen finansieres av regionale helseforetak. Det blir også foreslått at ansvaret for opplæring av beboere i barneverninstitusjoner flyttes fra bostedsfylkeskommunen til den fylkeskommunen der institusjonen ligger.

Etter disse forslagene blir opplæringsansvaret i både helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner lagt til den fylkeskommunen der institusjonen ligger, det vil si uavhengig av institusjonstype og uavhengig av om institusjonen er offentlig eller privat. Fylkeskommunene har per i dag opplæringsansvaret i offentlige helseinstitusjoner og private og offentlige barneverninstitusjoner, slik at de har både apparatet og kompetansen til å drive opplæringen på en helhetlig måte.