Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kraftig økning i bevilgningen til barnehagesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til barnehagesektoren med til sammen 694 millioner kroner.

Pressemelding

Nr.: 31-06
Dato: 12. mai

Kraftig økning i bevilgningen til barnehagesektoren

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til barnehagesektoren med til sammen 694 millioner kroner som følge av høyere utbygging av barnehageplasser enn tidligere antatt, og for å stimulere til fortsatt høy utbyggingstakt i sektoren for å nå målet om full barnehagedekning.

– Regjeringen arbeider for å nå målet om full barnehagedekning i 2007. Staten fullfinansierer utbygging av nye barnehageplasser og vi forventer nå at alle kommuner har egne planer for å nå dette målet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

I 2005 ble det bygd hele 13 500 heltidsplasser i barnehagene, som gav plass til 10 500 flere barn i barnehagene. Det forventes en tilsvarende høy utbyggingstakt også i 2006. Dette innebærer en utbyggingstakt på 2 300 flere plasser både i 2005 og 2006 enn det som ble anslått i saldert budsjett for disse årene.

– Regjeringen ønsker å gi forutsigbare og stabile rammevilkår til kommunene for å sikre høy utbyggingstakt mot målet om full barnehagedekning. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 446 millioner kroner for å dekke utgiftene til heltidsplasser som ble etablert i 2005 og 248 millioner kroner til å finansiere tilskudd til ekstra utbygging og drift av nye barnehageplasser i 2006, sier Djupedal.

Kontaktpersoner:
Sander Tufte (tlf. 22 24 77 64)
Mette Lund (tlf. 22 24 25 18)

Til toppen